POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Godło Politechniki Śląskiej

SYSTEM ANKIETOWANIA

czwartek, 2 grudnia 2021, 22:59

LOGOWANIE DO SYSTEMU
Użytkownik (nr żetonu):
Kod obrazka:
 


Wszelkie uwagi i problemy proszę zgłaszać na adres: ankieta@polsl.pl.
[proszę o informację jakiego kierunku dotyczy problem]


ODZYSKIWANIE ŻETONÓW

Co to jest system ankietowania i jak go używać?
 1. System ankietowania umożliwia realizację Zarządzenia nr 28 Rektora Politechniki Śląskiej „W sprawie obowiązku przeprowadzenia ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne”, czyli umożliwia Studentom Politechniki Śląskiej ocenianie Prowadzących zajęcia, w których Studenci uczestniczyli w czasie studiów.
 2. Uzyskanie dostępu do systemu ankietowania wymaga posiadania żetonu dostępowego. Zależnie od rodzaju ankiety, ustalonego przed Dziekana, istnieją dwie możliwości uzyskania tego kodu:
  • Starosta grupy dziekańskiej (w roli osoby publicznego zaufania) pobiera w Dziekanacie swojego kierunku żetony dostępowe w liczbie równej liczbie studentów w jego grupie i rozdaje je swoim kolegom. Nadmiarowe żetony zwraca, ew. potrzebne dodatkowo pobiera w terminie późniejszym.
  • Student Politechniki Śląskiej wybiera na głównej stronie systemu ankietowania aktualnie aktywną ankietę na swoim kierunku studiów. Następnie używając danych (loginu i hasła) z Systemu Obsługi Toku Studiów (SOTS) potwierdza swoje uprawnienia do wypełnienia wybranej ankiety. Po poprawnej autoryzacji Student otrzymuje żeton dostępowy do system ankietowania. Dla zachowania anonimowości studentów system nie zapisuje powiązania pomiędzy numerem żetonu i loginem w SOTS, natomiast zapisuje fakt przyznania żetonu studentowi do wybranej ankiety. Student może otrzymać tylko jeden żeton do każdej ankiety.
 3. Student wykorzystując swój unikalny żeton (przechowywany i strzeżony jak źrenica oka) loguje się na tej stronie po czym może anonimowo złożyć ankietę na temat każdego z prowadzących zajęcia nauczycieli akademickich, wybierając z listy kolejno jego nazwisko, przedmiot i rodzaj zajęć. Interesują nas opinie na temat wszystkich zajęć odbytych w poprzednim semestrze i zakończonych.
 4. Ankietę dotyczącą danego pracownika i danego typu zajęć można  w terminie ważności żetonu zmieniać dowolną ilość razy.
 5. Można (i należy) złożyć ankiety dotyczące wszystkich pracowników i wszystkich prowadzonych przez nich zajęć.
 6. Formularz ankiety ma postać określoną przez Załącznik do wspomnianego powyżej Zarządzenia Rektora. W polu „Uwagi” prosimy o wpisanie własnych spostrzeżeń i ocen. Takie wychodzące poza schemat formularza osobiste uwagi i oceny mają zresztą dla nas kapitalne znaczenie, a nawet można powiedzieć, że są najważniejsze.
 7. Problemy techniczne związane z działaniem systemu (które niezawodnie się pojawią) proszę zgłaszać pod adres podany powyżej (proszę o informację jakiego kieruku dotyczy problem). Uwagi merytoryczne (np. brakujące nazwiska Prowadzących zajęcia lub brakujące przedmioty) należy zgłaszać do Prodziekana swojego kierunku.Obsługa JavaScript jest wymagana do poprawnego działania strony. Kontakt techniczny: ankieta@polsl.pl
© 2005-2013, Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska