Kurs dokształcający „Programowalne systemy i układy elektroniczne”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje kurs dokształcający po tytułem „Programowalne systemy i układy elektroniczne”. Głównymi adresatami kursu są nauczyciele przedmiotów z dziedziny elektroniki chcący zapoznać się z najnowszymi technologiami w zakresie systemów i układów elektronicznych. Więcej informacji na stronie : http://www.iele.polsl.pl/psue/