Sylwetka absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja:

  • Posiada szeroką wiedzę z dziedziny elektroniki i telekomunikacji. Ma również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki, potrafi korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego, zna języki obce.
  • Jest bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej, potrafi projektować, eksploatować i testować nowoczesne układy i urządzenia elektroniczne oraz systemy sterowania i przetwarzania informacji.
  • Może podjąć pracę w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, w firmach wdrażających innowacyjne technologie, w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie wszystkich szczebli.