Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ogłasza XXVIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki.
W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki.

Zgłoszenia pracy dokonuje autor (autorzy) pracy w terminie do 10 października 2011 r.
NAGRODY: I nagroda 5000 zł, II nagroda 4000 zł, III nagroda 3500 zł, trzy wyróżnienia po 2500 zł.

Więcej informacji, regulamin konkursu i formularz zgłoszenia na stronie:
http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml