Plany studiów na kierunku EiT obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2007/2008

­

Plany studiów na kierunku EiT obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2007/2008

  • Plan studiów inżynierskich. Były to studia realizowane jako pierwszych 6 semestrów jednolitych studiów magisterskich, po których następowało przejście na VII semestr, kończący się pracą dyplomową inżynierską. Z tego planu realizowany jest w roku 2009/2010 tylko semestr VII.
  • Plan studiów jednolitych magisterskich. Plan studiów semestrów I-VI jak dla studiów I stopnia powyżej. Plan semestrów VII-X zależny od specjalności. Będzie obowiązywał jeszcze do roku akademickiego 2010/2011.
  • Plan studiów niestacjonarnych inżynierskich. Z tego planu realizowane są w roku akademickim 2009/2010 semestr VII i VIII.

­

ZałącznikRozmiar
EiT plan 1st niest wiecz 2007 zatw przez RW.pdf36.85 KB
EiT plan 1st stacjon 2007 zatw przez RW.pdf97.95 KB
EiT plan 2st stacjon 2007 PWiO i spec.pdf59.47 KB