XXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje

XXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań,

którego celem jest: ­

  • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
  • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich, ­
  • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomant­ami a Towarzystwem. 

Organizację i przeprowadz­enie konkursu Zarząd Główny PTI powierza Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki. ­

Informacje o konkursie dostępne są na stronie http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml. ­