Projekt POIG realizowany w Instytucie Elektroniki przez Zakład Telekomunikacji

Zakład Telekomunikacji Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej realizuje projekt POIG (POIG.01.03.01-24-107/12) dotyczący opracowania innowacyjnej metody identyfikacji mówcy dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jacek Izydorczyk

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej projektu: http://iele.polsl.pl/poig