XX Forum Teleinformatyki "ePolska XX lat później"

W ramach największej w kraju konferencji branży IT — Forum Teleinformatyki — organizowana jest od wielu lat sesja Forum Młodych Mistrzów pt. ,,Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”. Sesja ta skierowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów ze środowiska uczelnianego i instytutowego pracujących samodzielnie lub w ramach kół zainteresowań naukowych.

Więcej informacji pod adresem : http://www.forumti.pl