Zmarł Prof. dr hab. inż Adam Macura

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2015 roku zmarł w wieku 89 lat

Prof. dr hab. inż. Adam Macura

Wieloletni pracownik Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Politechniki Śląskiej

 

Wybitny naukowiec i wychowawca młodej kadry naukowej, jeden z założycieli Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Specjalista w zakresie stabilności układów elektrycznych, statycznej analizy i syntezy układów nieliniowych, analogowego modelowania obwodów elektrycznych oraz lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń w analogowych układach elektronicznych. Pierwsze kroki w nauce stawiał pod kierunkiem znakomitych profesorów Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej -Tadeusza Malarskiego i  Stanisława Fryzego.

W Politechnice Śląskiej pełnił funkcje: Kierownika Katedry Teorii Przesyłu Sygnału (1964-1968), Kierownika Katedry Informatyki (1968-1971),  Kierownika Studium Wieczorowego (1969-1972), Z-cy Dyrektora ds. Nauczania w Instytucie Konstrukcji i Technologii Urządzeń Automatyki i Elektroniki (1971-1974), Z-cy Dyrektora ds. Nauczania i Wychowania w Instytucie Elektroniki (1974-1989), Prodziekana ds. Nauczania i Wychowania  na Wydziale Automatyki i Informatyki (1981-1984) oraz Kierownika Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Elektroniki (1974-1995). W Głównym Instytucie Górnictwa pełnił funkcję kierownika Zakładu Pomiarów Elektrycznych (1959-1964). Jego współpraca z górnictwem zaowocowała szeregiem patentów dotyczących urządzeń pomiarowych w kopalniach.

Profesor był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, Medalem 25-lecia Politechniki Śląskiej, Medalem im. prof. Stanisława Fryzego.

Jedną z jego pasji było ciągłe unowocześnianie dydaktyki. Między innymi, w latach sześćdziesiątych  wraz z zespołem był współtwórcą maszyn egzaminacyjno-repetycyjnych, a następnie wprowadzania komputerów do dydaktyki.

Cieszył się wielkim uznaniem studentów za wspaniałe prowadzone wykłady. Wypromował ponad stu magistrów i inżynierów oraz dziewięciu doktorów. Spośród tych ostatnich pięciu zostało profesorami w Polsce i za granicą, dwóch było dziekanami i prorektorami Politechniki Śląskiej,  a jeden rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach.

W pamięci wszystkich, którzy się z Nim zetknęli, pozostanie nie tylko jako naukowiec, inżynier i wspaniały dydaktyk, ale także jako człowiek życzliwy, cieszący się szacunkiem współpracowników i studentów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Katowicach, ul. Warszawska 18, w piątek 13 lutego 2015 roku o godz. 13.00. Po mszy żałobnej kondukt wyruszy na cmentarz ewangelicki przy ul. Francuskiej w Katowicach. Autobus podstawiony będzie na parkingu pod Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki o godzinie 11.30. Planowany odjazd o godzinie 11.50.  

ZałącznikRozmiar
sp_prof_Adam_Macura_v2.pdf210.8 KB