Instytut Elektroniki - dziś

INSTYTUT ELEKTRONIKI - DZIŚ

­­

Historia Instytutu Elektroniki sięga wczesnych lat 50-tych, kiedy to na Wydziale Elektrycznym zorganizowana została Katedra Elektroniki Przemysłowej pod kierownictwem prof. Tadeusza Zagajewskiego, jednego z pionierów polskiej elektroniki. Prof. Tadeusz Zagajewski był też jednym z twórców - założycieli Wydziału Automatyki, który oficjalnie został powołany w 1964 r., a po reorganizacji w 1984 r. przyjął nazwę Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

    Program nauczania Instytutu jest skonstruowany tak, by umożliwić uzyskanie zarówno wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i zajęcia projektowe obejmuj ą nie tylko zagadnienia związane z projektowaniem i budową układów elektronicznych lecz równie ż z ich wykorzystaniem, a przede wszystkim z wykorzystaniem komputerów. Liczba wszystkich studentów na kierunku Elektronika i telekomunikacja przekracza obecnie 1300.

    Prowadzone w Instytucie badania naukowe zaczynają się na poziomie elementu, a kończą na poziomie systemu i obejmują przede wszystkim takie dziedziny jak: analogowe i cyfrowe systemy elektroniczne, w tym systemy biomedyczne, telekomunikacja i technologia elektronowa. W Instytucie zatrudnionych jest ponad 90 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 11 samodzielnych. Instytut wyposażony jest w najnowocześniejszą unikalną aparaturę naukowo-badawczą , posiada bardzo obszerne zaplecze komputerowe wyposażone w różne języki programowania oraz licencjonowane programy specjalistyczne. Instytut posiada ponad 150 komputerów, z czego 60 znajduje się w czterech salach komputerowych. W salach tych odbywają się zajęcia programowe, a po zajęciach udostępniane są studentom. Wszystkie komputery Instytutu włączone są do wydziałowej sieci komputerowej, która dołączona jest do metropolitalnej światłowodowej sieci uczelnianej. Umożliwia to również pełne wykorzystanie technologii internetowej do łączności z całym światem.

    Ponadto podkreślić należy, że Instytut posiada żywe kontakty z wieloma europejskimi, amerykańskimi i kanadyjskimi uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, co stwarza studentom możliwości wyjazdów stypendialnych w trakcie studiów.