Program MSDN Academic Alliance

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, uczestnicząc w programie MSDN Academic Alliance (MSDNAA) firmy Microsoft, ma możliwość instalowania oprogramowania na komputerac­h będących na wyposażeniu Wydziału. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział, a więc:

  • studentów kierunku Informatyka wszystkich typów,
  • studentów kierunku Automatyka wszystkich typów,
  • studentów kierunku Elektronika wszystkich typów,
  • studentów kierunku Biotechnologia,
  • studentów Makrokierunku.

Na naszych stronach został udostępniony formularz rejestracyjny wydziałowego programu MSDN Academic Alliance. Udział naszego Wydziału w tym programie pozwala na instalowanie na komputerach będących na wyposażeniu Wydziału, jak również na komputerach domowych pracowników i studentów pewnej puli oprogramowania firmy Microsoft. Oprogramowanie to może być wykorzystywanie jedynie w celach niekomercyjnych (badania, nauka, samokształcenie).

Szczegółowe informacje można znaleźć w dziale Informacje - Program MSDN Academic Alliance .

Sam formularz rejestracyjny znajduje się w podanej niżej lokalizacji:

Formularz rejestracyjny programu MSDN AA dla pracowników i studentów Wydziału.