Otwarte przewody doktorskie w Instytucie Elektroniki

Nazwisko i imię
Temat
Data otwarcia przewodu
­Promotor
POLOK Dariusz
Wykorzyst.rejestrów lin.ze sprzęż.zwrot.do gener.zadanych uprzednio testów determ.cyfr.ukł.kombin.
1993.06
 
BARAN Witold
Rozdział zadań w systemie wieloprocesorowym z centralnym zarządzaniem
1998.06.09
prof. Tadeusz Czachórski
SZYNGIERA Piotr
Efektywna detekcja oraz identyfikacja wybranych parametrów obiektów metalowych metodą wiropradową
1998.10.20
prof. Zdzisław Filus
MUSZYŃSKI Janusz
Zastosowanie zasobów reprogramowalnych układów FPGA do testowania przy użyciu liniowych testerów wewnątrzukładowych
1999.10.12
dr hab. inż. Andrzej Hławiczka, prof. Pol. Śl.
MEISER Dariusz
Anteny wieloelementowe do terminali doręcznych systemów telefonii komórkowej
2001.01.09
dr hab. inż. Andrzej Karwowski, prof. Pol. Śl.
DOMIDER Tadeusz 
Analiza i klasyfikacja sygnałów aktywności elektrycznej przedsionków serca
2002.05.14
prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
CZAK Mirosław Konstrukcja elektronicznych systemów sterowania pompami wspomagania serca z wykorzystaniem teorii granulacji    2003.07.08 prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
CYBA Marek Ocena kurczliwości lewej komory serca w oparciu o modelowanie matematyczne wspomaganego układu krążenia    2004.02.17 prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
MARGASIńSKI Jerzy Tłumienie zakłóceń sygnałów biomedycznych z zastosowaniem ważonego uśrednienia    2004.02.17 prof. dr hab inż. Jacek Łęski
GARLICKI Marek Analiza zniekształceń w układach log - domain
2004.05.11
prof. dr hab. inż. Leon Lasek
BOROWIK Łukasz System akwizycji, archiwizacji i dystrybucji danych multimedialnych dla celów zdalnej edukacji medycznej
2004.05.11
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
SZEBESZCZYK Marcin Nieliniowa korekcja kanału transmisyjnego w oparciu o systemy neuronowo - rozmyte
2004.11.16
dr hab. inż. Jacek Izydorczyk
CZOGAŁA Tomasz Epsilon - nieczułe uczenie systemów neuronowo-rozmytych.
2005.01.18
prof. dr hab. inż. Jacek Łęski
DZIK Radosław

Automatyczna klasyfikacja sygnałów i trzepotania przedsionków serca przy użyciu hybrydowych metod sztucznej inteligencji

 

 2007.01.23

prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
WALAWENDER Patryk Zastosowanie ukrytych modeli Markova do wyznaczania genów różnicujących i klasyfikacji tkanek w oparciu o mikrowzmacniacze DNA   2007.06.26 prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
WIEJA Michał Badanie dynamiki przemagnesowania w niskowymiarowych strukturach magnetycznych 2008.04.28 dr hab. Tomasz Błachowicz
BĄK Mariusz Rozmyta maszyna wektorów podtrzymujących i jej zastosowanie do rozpoznawania mówcy 2008.09.23 prof. dr hab. inż. Jacek Łęski
GINTROWSKI Artur Modelowanie i analiza zakłóceń mikromacierzowych pomiarów ekspresji genów z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji 2009.03.31 prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz
MALCZYK Rafał Modelowanie histerezy magnetycznej na potrzeby symulacji obwodów 2015.04.28 dr hab. inż. Jacek Izydorczyk
MOROŃ Tomasz Zastosowanie dynamicznego nieliniowego wyrównania w przetwarzaniu sygnałów biomedycznych 2017.04.25 dr hab. inż. Marian Kotas
PORĘBSKI Sebastian Wspomaganie diagnozy medycznej na podstawie rozmytych reguł warunkowych 2017.05.30 dr hab. inż. Ewa Straszecka
DYGA Łukasz Redukcja zniekształceń napięcia wyjściowego falowników przeznaczonych do systemów UPS dla normatywnych obciążeń 2017.07.27 dr hab. inż. Zbigniew Rymarski, prof. Pol. Śl.


­