Działalność naukowa

 

BADANIA NAUKOWE PROWADZONE W INSTYTUCIE
 
W instytucie zatrudnionych jest około 80 pracowników naukowo–dydaktycznych. W skład instytutu wchodzi 6 zakładów:
 
Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki
Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
Zakład Telekomunikacji
Zakład Elektroniki Biomedycznej
Zaklad Mikroelektroniki i Nanotechnologii
 
W instytucie prowadzone są badania naukowe na poziomie systemów i układów elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz na poziomie elementów tych układów, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego i obliczeniowego oraz oprogramowania. W badaniach uwzględnia się zarówno aspekt teoretyczny jak i utylitarny. Poniżej przedstawiono zakres działalności badawczej poszczególnych zakładów.
 
Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki prowadzi badania w zakresie:
syntezy analogowych układów elektronicznych,
symbolicznych metod analizy układów elektronicznych,
układów elektroniki mocy,
mikroprocesorowych systemów pomiarowych,
metod elektromagnetyzmu obliczeniowego,
modelowania numerycznego obiektów promieniujących i rozpraszających fale elektromagnetyczne,
kompatybilności elektromagnetycznej,
optoelektroniki i techniki światłowodowej.
 
Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych prowadzi badania w zakresie:
syntezy logicznej,
testowania i testowalności systemów cyfrowych,
projektowania systemów cyfrowych z układami SPLD, CPLD, FPGA, PSoC,
projektowania układów ASIC i komponentów wirtualnych (VC),
szybkich jednostek centralnych sterowników programowalnych (PLC)  i zastosowań PLC,
cyfrowych metod przetwarzania częstotliwości,
laboratoryjnych i przemysłowych systemów sterowania i akwizycji danych,
systemów wieloprocesorowych i systemów wbudowanych,
metod rozproszonego projektowania i współużytkowania rozproszonych narzędzi projektowych.
 
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów prowadzi badania w zakresie:
wspomaganej komputerowo analizy i projektowanie układów elektronicznych: 
- testowanie i diagnostyka analogowych i mieszanych sygnałowo układów elektronicznych,
- wykorzystanie wrażliwości wyższych rzędów do analizy i projektowania układów elektronicznych,
- modelowanie i symulacja układów cyfrowych i analogowo-cyfrowych w języku VHDL,
- zastosowanie metod sztucznej inteligencji i algorytmów genetycznych w teorii obwodów i elektronice,
cyfrowego przetwarzania sygnałów ukierunkowanego na projektowanie filtrów cyfrowych i ich zastosowania,
analizy, syntezy i optymalizacji sieci neuronowych i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej,
nauczania wspomaganego technologiami informacyjnymi.
 
Zakład Telekomunikacji prowadzi badania w zakresie:
kryptografii kwantowej i jej zastosowań w zakresie poprawy bezpieczeństwa współczesnych systemów teleinformatycznych,
bezpieczeństwa w sieciach lokalnych IP, w tym implementacja i testowanie nowych usług w sieci internet,
optymalizacji konstrukcji sprzętowo-programowej systemów mobilnych, w tym:
- sygnałowych aspektów radiokomunikacji,
- radia definiowanego programowo,
optymalizacji systemów cyfrowej transmisji danych w tym:
- projektowanie, testowanie i implementacja kodów korekcyjnych i modulacyjnych,
- efektywna implementacja sprzętowa dekodera kodów LDPC,
zastosowania cyfrowego przetwarzania mowy w telekomunikacji:
- kompresja mowy z wykorzystaniem procesorów sygnałowych,
- synteza mowy,
- rozpoznawanie mowy i mówcy,
- automatyczna translacja mowy.
 
Zakład Elektroniki Biomedycznej prowadzi badania w zakresie:
biocybernetyki i inżynierii biomedycznej – przetwarzania informacji w medycynie:
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych,
- zbiory i systemy rozmyte, sieci neuronowo-rozmyte,
- komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej,
- medyczne systemy informatyczne,
- medyczne bazy danych,
- systemy diagnostyki kardiologicznej,
- systemy ekspertowe w medycynie,
- metody sztucznej inteligencji,
projektowania i konstrukcji elektronicznej aparatury medycznej, elektronicznych urządzeń do akwizycji danych oraz wzmacniaczy sygnałów biologicznych.
 
Zaklad Mikroelektroniki i Nanotechnologii prowadzi badania w zakresie: 
amorficznych stopów rezystywnych w aspekcie zastosowań w elektronice do precyzyjnych rezystorów warstwowych, 
krzemowych struktur dyfuzyjnych z rozwirowywanych szkliw krzemowych w aspekcie zastosowań w fotowoltaice, 
nanostruktur przezroczystych tlenków przewodzących w aspekcie zastosowań w fotowoltaice, oraz w sensoryce gazów, 
podłoży półprzewodnikowych w aspekcie zastosowań w mikroelektronice.