Ocena wyróżniająca dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Miło nam zakomunikować, że w dniu 19. listopada Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek „elektronika i telekomunikacja”, wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzonego w Politechnice Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Ocena wyróżniająca oznacza, że akredytacja udzielona w 2007 roku zostaje przedłużona do roku akademickiego 2017/2018.