Obronione habilitacje w Instytucie Elektroniki

 

­

Lp.
Nazwisko i imię
Data kolokwium habilitacyjnego
Temat
1.
Dr inż. Ernest Czogała
23.01.75
Niestacjonarne procesy stochastyczne w układach dynamicznych o stałych rozłożonych
2.
Doc. dr inż. Fernynand Wagner
21.06.77
Projektowanie krótkich rejestrów liczących
3.
Dr inż. Jan Chojcan
29.06.87
Niektóre problemy wrażliwości wyższych układów elektronicznych
4.
Dr inż. Leon Lasek
14.02.89
Analiza i synteza układów generacyjnych
5.
Dr inż. Jerzy Rutkowski
31.03.92
Diagnostyka dużych analogowych układów elektronicznych z zastosowaniem metod topologicznych
6.
Dr inż. Edward Hrynkiewicz
26.05.92
Cyfrowe powielacze częstotliwości przebiegów prostokątnych
7.
Dr inż. Jacek Łęski
10.01.95
Nowe możliwości nieinwazyjnej diagnostyki elektrokardiologicznej
8.
Dr inż. Zygmunt Frankiewicz
04.10.94
System holterowski z możliwością analizy załamka P elektrokardiogramu
9.
Dr inż. Ewa Piętka
24.04.97
Przetwarzanie obrazów w systemach archiwizacji i transmisji obrazów
10.
Dr inż. Zdzisław Filus
16.12.97
Przetworniki elektromagnetyczno-akustyczne. Teoria i zastosowania.
11.
Dr inż. Andrzej Hławiczka
27.01.98
Rejestry liniowe - analiza, synteza i zastosowanie w testowaniu układów cyfrowych
12.
Dr inż. Ewaryst Tkacz
20.04.98
Nowe możliwości diagnostyczne analizy zmienności rytmu serca (HRV)
13.
Dr inż. Jerzy Dąbrowski
6.03.2001
Zastosowanie techniki odcinkowo - liniowej do makrosymulacji systemów analogowych i analogowo - cyfrowych na poziomie funkcjonalnym
14.
Dr inż. Dariusz Kania
28.02.2005
Synteza logiczna przeznaczona dla matrycowych struktur
programowalnych typu PAL
15. Dr inż. Jacek Konopacki 9.11.2010 Projektowanie filtrów cyfrowych o nieskończonej odpowiedzi impulsowej - wybrane zagadnienia
16. Dr inż. Zbigniew Rymarski 30.11.2010 Jednofazowe i trójfazowe inwertery napięcia stosowane w systemach UPS
17. Dr inż. Ewa Straszecka 10.05.2011 Measures of uncertainty and imprecision in medical diagnosis support
18. Dr inż. Jacek Izydorczyk 14.06.2011 Analiza niejednorodnej linii transmisyjnej w środowisku SPICE
19. Dr inż. Marian Kotas 10.07.2012 Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych
20. Dr inż. Damian Grzechca 5.03.2013 Hybrydowe metody testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych - wybrane zagadnienia
21. Dr inż. Andrzej Pułka 9.04.2013 Techniki heurystyczne w modelowaniu i weryfikacji systemów elektronicznych – wybrane zagadnienia
22. Dr Piotr Zawadzki 28.05.2013 Protokół poufnej komunikacji odporny na ataki klasyczne i kwantowe
23. Dr inż. Leszek Dziczkowski 5.11.2013 Metodologia konduktometrii wiroprądowej
24. Dr inż. Krzysztof Waczyński 12.05.2015 Cienkie warstwy dwutlenku cyny w aspekcie zastosowań w mikroelektronice
25. Dr inż. Tomasz Pander 26.05.2015 Nieliniowa filtracja odporna w przetwarzaniu sygnałów biomedycznych w obecności zakłóceń o charakterze impulsowym
26. Dr inż. Monika Kwoka 29.09.2015 Technologia i charakteryzacja wybranych niskowymiarowych nanostruktur dwutlenku cyny SnO2 w aspekcie zastosowań sensorowych - jednotematyczny cykl publikacji