Fabryka innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów

  • Zapraszamy do udziału w projekcie Fabryka Innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów, która ma na celu upowszechnienie osiągnięć nauki wśród studentów i absolwentów kierunków ścisłych oraz technicznych polskich uczelni.
  • Projekt jest kilkuwarstwowy (m.in. w jego skład wchodzi ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomowych Młodzi Innowacyjni), a jego realizacja ma ułatwić studentom stawiać pierwsze kroki na drodze rozwoju zawodowego i naukowego, wybór specjalizacji, nawiązać kontakty naukowe z innymi uczelniami, czy jednostkami badawczo- rozwojowymi
  • Dla uczestników udział w projekcie jest szansą na zaprezentowanie własnych dokonań badawczych oraz zapoznanie się z nowościami nauki (w tym wdrożeniami przemysłowymi), jak również na zwrócenie na siebie uwagi pracodawców sektora przemysłowego.
  • Organizator zapewnia m.in. udział w bezpłatnych cyklicznych konferencjach, warsztatach w Polsce i zagranicą.

Szczegóły są pod adresem: http://www.fabrykainnowacji.edu.pl/