Wyróżnienie dla naszego pracownika

Miło mi poinformować, że w konkursie przeprowadzonym podczas IX Krajowej Konferencji Elektroniki (KKE) został wyróżniony jako najlepsza praca "młodego naukowca", w kategorii układy cyfrowe, artykuł pana mgr inż. Jana Mochy pt.  "Porównanie metod dynamicznej rekonfiguracji analogowych oraz cyfrowych matryc programowalnych". Pan mgr inż. Jan Mocha jest pracownikiem Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej w Zakładzie Urządzeń Cyfrowych i Mikroprocesorowych. Wyróżniona praca jest wynikiem własnych prac badawczych autora. Wyróżnienie pana mgr inż. Jana Mochy jest kolejnym wyróżnieniem, o którym właśnie nas powiadomiono, a przyznanym osobom związanym z Instytutem Elektroniki Pol.Śl. podczas IX KKE.