Instytut Elektroniki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Politechnika Śląska

44-100 Gliwice, Akademicka 16, p.736
tel. +48 32 237-15-29, +48 32 237-14-95, fax. +48 32 237-22-25

Nagroda dla dyplomanta Instytutu Elektroniki Pol.Śl.

Artykuł pana mgr inż. Krzysztofa Jakubczyka pt. „Szyfrowanie danych na dysku ATA” , został uznany za najlepszy podczas IX Krajowej Konferencji Elektroniki w konkursie „Młodzi pracownicy nauki”, w grupie tematycznej: układy cyfrowe. Pan mgr inż. Krzysztof Jakubczyk ukończył studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki w roku 2009. Nagrodzony artykuł poświęcony jest omówieniu pracy dyplomowej autora, pt. „Niezależny od systemu operacyjnego system szyfrowania danych na dysku twardym z interfejsem IDE/ATA”. Promotorem pracy jest pan dr inż. Marcin Kucharczyk z Zakładu Telekomunikacji Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej.

XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje:

XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

którego celem jest:

  • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
  • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
  • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie: http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml

W Stanach jest zbyt mało elektroników. A u nas?

W Stanach Zjednoczonych powoli zaczyna się rozumieć, że liczba kształconych inżynierów, a w szczególności elektroników jest niedostateczna. Posłuchać można o tym np. w podcascie IEEE Spectrum:

http://spectrum.ieee.org/podcast/computing/software/the-need-for-electri...

Różnica między Stanami i Polską jest taka, że tam nauki ścisłe (a wśród nich electrical engineering) wybiera 10% kandydatów. U nas tylko 3%.

Fabryka innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów

  • Zapraszamy do udziału w projekcie Fabryka Innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów, która ma na celu upowszechnienie osiągnięć nauki wśród studentów i absolwentów kierunków ścisłych oraz technicznych polskich uczelni.
  • Projekt jest kilkuwarstwowy (m.in. w jego skład wchodzi ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomowych Młodzi Innowacyjni), a jego realizacja ma ułatwić studentom stawiać pierwsze kroki na drodze rozwoju zawodowego i naukowego, wybór specjalizacji, nawiązać kontakty naukowe z innymi uczelniami, czy jednostkami badawczo- rozwojowymi
  • Dla uczestników udział w projekcie jest szansą na zaprezentowanie własnych dokonań badawczych oraz zapoznanie się z nowościami nauki (w tym wdrożeniami przemysłowymi), jak również na zwrócenie na siebie uwagi pracodawców sektora przemysłowego.

Oferta dla doktorantów przesłana z Eindhoven University of Technology

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2010

Wojskowa Akademia Techniczna organizuje w dniach 22-24 marca 2010 XXIX Konferencję Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2010. Konferencja stanowi forum corocznej wymiany informacji o prowadzonych przez studentów i młodych pracowników nauki pracach w obszarach elektroniki i technik informacyjnych oraz osiąganych przez nich rezultatach.

Szczegóły na stronie: http://kns.wel.wat.edu.pl/SECON/

Konkurs Na Najlepszą Pracę Dyplomową

Polski Komitet Jakości i Efektywności Użytkowania Energii Elektrycznej SEP ogłosił kolejną edycją Konkurs­u Na Najlepszą Pracę Dyplomową w zakresie jakości i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Prace na Konkurs można zgłaszać do 31 marca 2010 roku.

­

Subskrybuj zawartość