Instytut Elektroniki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Politechnika Śląska

44-100 Gliwice, Akademicka 16, p.736
tel. +48 32 237-15-29, +48 32 237-14-95, fax. +48 32 237-22-25

Program MSDN Academic Alliance

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, uczestnicząc w programie MSDN Academic Alliance (MSDNAA) firmy Microsoft, ma możliwość instalowania oprogramowania na komputerac­h będących na wyposażeniu Wydziału. Istnieje również możliwość udostępniania oprogramowania studentom i pracownikom Wydziału do zainstalowania na ich komputerach osobistych poza Uczelnią. Program dotyczy tylko i wyłącznie pracowników oraz studentów studiów prowadzonych przez Wydział, a więc:

  • studentów kierunku Informatyka wszystkich typów,
  • studentów kierunku Automatyka wszystkich typów,
  • studentów kierunku Elektronika wszystkich typów,
  • studentów kierunku Biotechnologia,
  • studentów Makrokierunku.

Wskazówki jak napisać artykuł do IEEE Transactions

Wskazówki jak napisać artykuł do IEEE Transactions

by Bimal K. Bose, IEEE Life Fellow

Subskrybuj zawartość