Ogłoszenia

XI edycja konkursu Telekreator firmy Orange Polska

Ruszyła kolejna edycja Telekreatora - konkursu, który od  11 lat promuje innowacyjność i kreatywność pracowników Orange i osób z firmą współpracujących. W tym roku dzięki podpisaniu umowy o współpracy Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Orange Polska, chciałbym zaprosić do aktywnego udziału w konkursie studentów kierunku Telekomunikacja oraz kadrę Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej. 
 

Staż w Siemens Healtcare

BEZPŁATNY kurs „Projektowanie systemów bezpiecznych” skierowany dla studentów studiów magisterskich (sem. 2) oraz studentów studiów inżynierskich (sem. 7)

 

Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki rozpoczyna nabór do pierwszej edycji nowego kursu dokształcającego „Projektowanie systemów bezpiecznych”, trwającego od 15 października 2012 do 28.02.2013.

Szkolenie na tym kursie to bezpłatny projekt edukacyjny skierowany do studentów przedostatniego semestru studiów magisterskich na kierunkach Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Uczestnicy kursu poznają w jaki sposób w praktyce powstaje produkt w komercyjnej firmie od etapu wymagań klienta, aż do wprowadzenia na rynek. Zajęcia będą, obejmowały zagadnienia związane z bezpieczeństwem i niezawodnością oprogramowania i wyrobów elektronicznych. Kurs poprowadzą, przede wszystkim, praktycy zatrudnieni w firmie Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., którzy w sposób fachowy przedstawią wszystkie etapy powstawania produktów, spełniających najwyższy poziomu bezpieczeństwa (SIL-4). Każdy uczestnik po zakończeniu kursu otrzyma świadectwo ukończenia kursu wystawione wspólnie przez Bombardier Transportation oraz Politechnikę Śląską. Dodatkowo, zostanie zorganizowany test końcowy w celu uzyskania Certyfikatu Firmy Bombardier potwierdzającego umiejętność projektowania systemów bezpiecznych. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona do 24, z czego kilkunastu najlepszym studentom zostanie zaproponowany płatny staż w dziale R&D firmy Bombardier Transportation w Katowicach.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa, kryteriów naboru oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie psb.aei.polsl.pl

XXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje

XXIX Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań,

którego celem jest: ­

  • podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
  • wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich, ­
  • propagowanie PTI wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomant­ami a Towarzystwem. 

Organizację i przeprowadz­enie konkursu Zarząd Główny PTI powierza Dolnośląskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W konkursie mogą brać udział nie tylko dyplomanci kierunków informatycznych, lecz także innych kierunków studiów, którzy w pracach dyplomowych stosowali zaawansowane metody informatyki. ­

Informacje o konkursie dostępne są na stronie http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml. ­

Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub inżynierską organizowane przez Konsorcjum PL-Grid

Celem konkursu jest zachęcenia studentów do wykorzystania nieodpłatnie z infrastruktury obliczeniowej, którą dysponuje Konsorcjum PL-Grid.

Zasoby infrastruktury to między innymi :

  • 23 000 rdzeni obliczeniowych (Intel i AMD) o łącznej mocy 230 TFlops,
  • 3,6 PB pamięci dyskowej.

Szczegóły dostępne są pod adresem: www.plgrid.pl

Subskrybuj zawartość