Informacje

Fabryka innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów

  • Zapraszamy do udziału w projekcie Fabryka Innowacji - popularyzacja osiągnięć nauki wśród młodych inżynierów, która ma na celu upowszechnienie osiągnięć nauki wśród studentów i absolwentów kierunków ścisłych oraz technicznych polskich uczelni.
  • Projekt jest kilkuwarstwowy (m.in. w jego skład wchodzi ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomowych Młodzi Innowacyjni), a jego realizacja ma ułatwić studentom stawiać pierwsze kroki na drodze rozwoju zawodowego i naukowego, wybór specjalizacji, nawiązać kontakty naukowe z innymi uczelniami, czy jednostkami badawczo- rozwojowymi
  • Dla uczestników udział w projekcie jest szansą na zaprezentowanie własnych dokonań badawczych oraz zapoznanie się z nowościami nauki (w tym wdrożeniami przemysłowymi), jak również na zwrócenie na siebie uwagi pracodawców sektora przemysłowego.

Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2010

Wojskowa Akademia Techniczna organizuje w dniach 22-24 marca 2010 XXIX Konferencję Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2010. Konferencja stanowi forum corocznej wymiany informacji o prowadzonych przez studentów i młodych pracowników nauki pracach w obszarach elektroniki i technik informacyjnych oraz osiąganych przez nich rezultatach.

Szczegóły na stronie: http://kns.wel.wat.edu.pl/SECON/

Konkurs Na Najlepszą Pracę Dyplomową

Polski Komitet Jakości i Efektywności Użytkowania Energii Elektrycznej SEP ogłosił kolejną edycją Konkurs­u Na Najlepszą Pracę Dyplomową w zakresie jakości i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Prace na Konkurs można zgłaszać do 31 marca 2010 roku.

­

Ocena wyróżniająca dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Miło nam zakomunikować, że w dniu 19. listopada Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek „elektronika i telekomunikacja”, wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzonego w Politechnice Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Ocena wyróżniająca oznacza, że akredytacja udzielona w 2007 roku zostaje przedłużona do roku akademickiego 2017/2018.

Studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Na serwerze umieszczono aktualne informacje na temat studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzonych na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, w tym także informacje dla kandydatów.

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Zajęcia na studiach niestacjonarnych 1. stopnia na kierunku EiT dla studentów nowoprzyjętych od roku akademickiego 2009/10 będą prowadzone w piątki od godz. 16 i w soboty, wg nowego, zatwierdzonego dziś przez Radę Wydziału programu.­

Subskrybuj zawartość