UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger
W instytucie zatrudnionych jest około 80 pracowników naukowo–dydaktycznych. W skład instytutu wchodzi 6 zakładów:
 
• Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki
• Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
• Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
• Zakład Telekomunikacji
• Zakład Elektroniki Biomedycznej
• Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii
 
W instytucie prowadzone są badania naukowe na poziomie systemów i układów elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz na poziomie elementów tych układów, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego i obliczeniowego oraz oprogramowania. W badaniach uwzględnia się zarówno aspekt teoretyczny jak i utylitarny. Poniżej przedstawiono zakres działalności badawczej poszczególnych zakładów.
 
Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki prowadzi badania w zakresie:
• syntezy analogowych układów elektronicznych,
• symbolicznych metod analizy układów elektronicznych,
• układów elektroniki mocy,
• mikroprocesorowych systemów pomiarowych,
• metod elektromagnetyzmu obliczeniowego,
• modelowania numerycznego obiektów promieniujących i rozpraszających fale elektromagnetyczne,
• kompatybilności elektromagnetycznej,
• optoelektroniki i techniki światłowodowej.
 
Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych prowadzi badania w zakresie:
• syntezy logicznej,
• testowania i testowalności systemów cyfrowych,
• projektowania systemów cyfrowych z układami SPLD, CPLD, FPGA, PSoC,
• projektowania układów ASIC i komponentów wirtualnych (VC),
• szybkich jednostek centralnych sterowników programowalnych (PLC)  i zastosowań PLC,
• cyfrowych metod przetwarzania częstotliwości,
• laboratoryjnych i przemysłowych systemów sterowania i akwizycji danych,
• systemów wieloprocesorowych i systemów wbudowanych,
• metod rozproszonego projektowania i współużytkowania rozproszonych narzędzi projektowych.
 
Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów prowadzi badania w zakresie:
• wspomaganej komputerowo analizy i projektowanie układów elektronicznych: 
- testowanie i diagnostyka analogowych i mieszanych sygnałowo układów elektronicznych,
- wykorzystanie wrażliwości wyższych rzędów do analizy i projektowania układów elektronicznych,
- modelowanie i symulacja układów cyfrowych i analogowo-cyfrowych w języku VHDL,
- zastosowanie metod sztucznej inteligencji i algorytmów genetycznych w teorii obwodów i elektronice,
• cyfrowego przetwarzania sygnałów ukierunkowanego na projektowanie filtrów cyfrowych i ich zastosowania,
• analizy, syntezy i optymalizacji sieci neuronowych i ich zastosowań w praktyce inżynierskiej,
• nauczania wspomaganego technologiami informacyjnymi.
 
Zakład Telekomunikacji prowadzi badania w zakresie:
• kryptografii kwantowej i jej zastosowań w zakresie poprawy bezpieczeństwa współczesnych systemów teleinformatycznych,
• bezpieczeństwa w sieciach lokalnych IP, w tym implementacja i testowanie nowych usług w sieci internet,
• optymalizacji konstrukcji sprzętowo-programowej systemów mobilnych, w tym:
- sygnałowych aspektów radiokomunikacji,
- radia definiowanego programowo,
• optymalizacji systemów cyfrowej transmisji danych w tym:
- projektowanie, testowanie i implementacja kodów korekcyjnych i modulacyjnych,
- efektywna implementacja sprzętowa dekodera kodów LDPC,
• zastosowania cyfrowego przetwarzania mowy w telekomunikacji:
- kompresja mowy z wykorzystaniem procesorów sygnałowych,
- synteza mowy,
- rozpoznawanie mowy i mówcy,
- automatyczna translacja mowy.
 
Zakład Elektroniki Biomedycznej prowadzi badania w zakresie:
• biocybernetyki i inżynierii biomedycznej – przetwarzania informacji w medycynie:
- cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów medycznych,
- zbiory i systemy rozmyte, sieci neuronowo-rozmyte,
- komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej,
- medyczne systemy informatyczne,
- medyczne bazy danych,
- systemy diagnostyki kardiologicznej,
- systemy ekspertowe w medycynie,
- metody sztucznej inteligencji,
• projektowania i konstrukcji elektronicznej aparatury medycznej, elektronicznych urządzeń do akwizycji danych oraz wzmacniaczy sygnałów biologicznych.
 
Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii prowadzi badania w zakresie: 
• amorficznych stopów rezystywnych w aspekcie zastosowań w elektronice do precyzyjnych rezystorów warstwowych, 
• krzemowych struktur dyfuzyjnych z rozwirowywanych szkliw krzemowych w aspekcie zastosowań w fotowoltaice, 
• nanostruktur przezroczystych tlenków przewodzących w aspekcie zastosowań w fotowoltaice, oraz w sensoryce gazów, 
• podłoży półprzewodnikowych w aspekcie zastosowań w mikroelektronice.