UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger

W roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach uruchomiono nowy kierunek studiów I stopnia (inżynierskich) - Teleinformatykę

Dlaczego warto studiować Teleinformatykę?

Jeśli przyjrzeć się rozwojowi telekomunikacji oraz informatyki – szczególnie w ostatnich latach – to nietrudno zauważyć, że obydwa obszary techniki bardzo się do siebie zbliżyły. W telekomunikacji powszechnie wykorzystywane są metody i narzędzia informatyki do generowania, przetwarzania, przechowywania i obrazowania informacji, a także do kierowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych. Z drugiej strony w informatyce wykorzystywane są zaawansowane technologie telekomunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach komputerowych. Stosowane są telekomunikacyjne media transmisyjne (bezprzewodowe i przewodowe - także światłowodowe), protokoły transmisyjne, urządzenia i wypracowane w telekomunikacji metody projektowania sieci. Ponadto metody i urządzenia telekomunikacji i informatyki tworzą wspólne jednolite systemy między innymi w przemyśle - sieci przemysłowe, w inteligentnych budynkach, administracji czy bankowości. Takie sieci i systemy od kilku już lat zaczęto nazywać sieciami i systemami teleinformatycznymi. Ich projektowanie i utrzymanie w ruchu oraz dalszy rozwój wymaga specjalistycznej kadry posiadającej wiedzę zarówno z zakresu telekomunikacji jak i informatyki - potrzebni są specjaliści z zakresu „teleinformatyki”. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej powołał nowy kierunek kształcenia właśnie pod nazwą Teleinformatyka. Wydział posiada odpowiednią kadrę i wyposażenie do wykształcenia takich specjalistów. Na Wydziale od lat prowadzone są kierunki Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja kształcące specjalistów z zakresu informatyki i telekomunikacji.

Przebieg studiów

Studia inżynierskie trwają 3.5 roku (7 semestrów). Przyszły absolwent kierunku Teleinformatyka uzyska najpierw przygotowanie teoretyczne z matematyki, fizyki i podstawowych przedmiotów technicznych (podstawy: informatyki, elektroniki, telekomunikacji, przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych).
Następnie zdobędzie wiedzę z przedmiotów kierunkowych związanych z informatyką, takich jak:

 • systemy operacyjne,
 • architektura komputerów,
 • inżynieria oprogramowania,
 • systemy mikroprocesorowe i wbudowane,
 • bazy danych,
 • grafika komputerowa,
 • sieci komputerowe,

typowo telekomunikacyjnych:

 • sieci bezprzewodowe,
 • projektowanie sieci telekomunikacyjnych,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów,
 • mobilne urządzenia abonenckie,
 • kryptografia,
 • technika światłowodowa

oraz wiele innych, w tym z zakresu zaawansowanej techniki elektronicznych układów programowalnych (np. FPGA).
Studia I stopnia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego. Student otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział AEiI wszystkim swoim absolwentom studiów inżynierskich umożliwia kontynuacje nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Od roku akademickiego 2018/2019 na studiach II stopnia  kierunku Teleinformatyka zostaje uruchomiona nowa specjalność Teleinformatyczne systemy autonomiczne, 
Plan trzysemestralnych studiów magisterskich obejmuje obecnie następujące specjalności:
 • Teleinformatyczne systemy autonomiczne,
 • Technologie chmurowe,
 • Teleinformatyczne systemy mobilne.

Absolwenci kierunku Teleinformatyka o zainteresowaniach naukowo-badawczych po uzyskaniu tytułu magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na prowadzone przez Wydział AEiI czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie informatyka lub elektronika.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku Teleinformatyka będą bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej. Będą posiadał szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
Kwalifikacje te zapewniają uzyskanie zatrudnienia:

 • w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
 • w jednostkach gospodarczych tworzących i eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów,
 • u dostawców usług internetowych,
 • w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • w placówkach naukowo-badawczych.

 

Więcej informacji o kierunku na stronie teleinformatyka.aei.polsl.pl