UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger

W instytucie zatrudnionych jest ponad 60 pracowników naukowo–dydaktycznych. W skład instytutu wchodzą następujące jednostki:

 • Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki

 • Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych

 • Zakład Elektroniki Biomedycznej

 • Zakład Telekomunikacji

 • Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

 • Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii

W instytucie prowadzone są badania naukowe na poziomie systemów i układów elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz na poziomie elementów tych układów, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego i obliczeniowego oraz oprogramowania. W badaniach uwzględnia się zarówno aspekt teoretyczny jak i utylitarny. Poniżej przedstawiono zakres działalności badawczej poszczególnych zakładów.

 

 

Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki prowadzi badania naukowe w obrębie następujących obszarów:

 • analiza I synteza układów elektronicznych, metody symboliczne analizy układów elektronicznych,

 • układy elektroniki mocy – układy zasilające małej i średniej mocy, układy regulacji falowników do systemów podtrzymania zasilania, instalacje oświetleniowe LED,

 • miernictwo elektroniczne, mikroprocesorowe systemy pomiarowe, techniki pomiarowe, systemy wykorzystujące sygnały o widmie rozproszonym,

 • elektromagnetyzm obliczeniowy,

 • radiotechnika – technika antenowa, układy radiowe, układy mikrofalowe,

 • kompatybilność elektromagnetyczna i integralność sygnałowa,

 • optoelektronika i technika światłowodowa,

 • elektronika samochodowa,

 • zastosowanie stabilografii statycznej i nadążnej w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzonym stereotypem postawy.

 

 

Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych prowadzi badania naukowe w obrębie następujących obszarów:

 • synteza układów cyfrowych realizowanych w układach programowalnych (PLD, FPGA, pSoC),

 • metody odwzorowania układów cyfrowych w strukturach programowalnych,

 • projektowanie, modelowanie i symulacja specjalizowanych układów scalonych (ASIC),

 • przemysłowe sterowniki programowalne,

 • sprzętowe metody realizacji programu sterowania ze szczególnym uwzględnieniem ich efektywnego odwzorowania w strukturach programowalnych,

 • automatyczne metody testowania układów cyfrowych,

 • cyfrowe metody powielania częstotliwości,

 • systemy cybernetyczno-fizyczne,

 • sprzętowo-programowe systemy wnioskowania przybliżonego,

 • systemy wieloprocesorowe,

 • systemy sterowania układami napędowymi ze szczególnym uwzględnieniem silników z magnesami trwałymi o sinusoidalnym rozkładzie SEM,

 • zagadnienia związane z badaniem czujników gazowych z falą powierzchniową.

 

 

Zakład Elektroniki Biomedycznej badania naukowe w obrębie następujących obszarów:

 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – przetwarzania informacji w medycynie:

  • przetwarzanie sygnałów biomedycznych,

  • zbiory i systemy rozmyte, systemy neuronowo-rozmyte,

  • rozpoznawanie obrazów,

  • sztuczna inteligencja,

  • cybernetyka,

  • komputerowo wspomagana diagnostyka medyczna,

  • przetwarzanie i analiza obrazów,

  • systemy ekspertowe w medycynie,

  • czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów biomedycznych,

  • wieloczęstotliwościowe przetwarzanie sygnałów,

  • obliczenia ewolucyjne,

  • sztuczne sieci neuronowe,

  • analiza eksploracyjna danych,

 • projektowanie, konstrukcja i testowanie elektronicznego sprzętu medycznego:

  • projektowanie i konstrukcja wzmacniaczy sygnałów biologicznych i systemów akwizycji danych współpracujących z komputerami,

  • testowanie sprzętu elektromedycznego,

  • projektowanie urządzeń elektronicznych do akwizycji danych,

 • nanotechnologia przezroczystych tlenków przewodzących w aspekcie zastosowań w fotowoltaice i sensoryce gazów.

 

 

Zakład Telekomunikacji prowadzi badania naukowe w obrębie następujących obszarów:

 • teletransmisja i telekomutacja:

  • VoIP – usługi głosowe w sieciach pakietowych,

  • SDN – sieci definiowane programowo,

  • hierarchie cyfrowe,

 • zastosowania cyfrowego przetwarzania sygnałów w telekomunikacji:

  • kompresja sygnału telefonicznego,

  • synteza mowy,

  • rozpoznawanie mówcy i mowy,

  • zastosowania sieci neuronowych w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów,

  • projektowanie, testowanie i implementacja kodów kanałowych,

  • projektowanie układów VLSI implementujących złożone algorytmy dekodowania kodów LDPC,

  • zastosowanie metod oszczędnego próbkowania w procesie korekcji zniekształceń liniowych kanału,

 • kryptografia kwantowa:

  • kwantowe algorytmy kryptograficzne,

  • bezpieczeństwo kwantowych protokołów kryptograficznych.

 

 

Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów prowadzi badania naukowe w obrębie następujących obszarów:

 • projektowanie, modelowanie i symulacja systemów cyfrowych i mieszanych analogowo-cyfrowych, w tym projektowanie i modelowanie na poziomie systemowym w językach SystemC i SystemVerilog oraz weryfikacja formalna systemów wbudowanych,

 • projektowanie przewidywalnych czasowo, wielozadaniowych systemów czasu rzeczywistego,

 • projektowanie i analiza analogowych i mieszanych sygnałowo pakietów i scalonych układów elektronicznych, w tym testowanie specyfikacji projektowych, wykorzystanie analizy wrażliwościowej do diagnostyki elementów i parametrów funkcjonalnych, zastosowanie metod statystycznych do testowania specyfikacji i do wykrywania uszkodzeń,

 • projektowanie elektronicznych systemów bezpiecznych,

 • pozycjonowanie i identyfikacja obiektów w przestrzeni z wykorzystaniem metod inercyjnych i metod opartych na analizie sygnału radiowego dla potrzeb nawigacji i naprowadzania na lądowisko,

 • przetwarzanie sygnałów cyfrowych, w tym projektowanie i realizacja filtrów cyfrowych oraz przetwarzanie obrazów cyfrowych,

 • nauczanie przedmiotów inżynierskich z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT) oraz planowanie i organizowanie zajęć edukacyjnych przez Internet.

 

 

Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii prowadzi badania naukowe w obrębie następujących obszarów:

 • modelowanie procesów i zjawisk w mikro i nanoelektronice,

 • technologia domieszkowania półprzewodników, w tym krzemu, przy wykorzystaniu specjalnych roztworów domieszkowych bazujących na związkach krzemoorganicznych,

 • technologia krzemowych jednozłączowych struktur fotowoltaicznych: procesy formowania warstwy emiterowej ogniwa, warstwy kształtującej tylne pole zawracające nośniki BSF, warstwy pasywującej, warstwy antyrefleksyjnej ARC, elektrody zbierające,

 • technologia wytwarzania materiałów sensorycznych, na bazie dwutlenku cyny, przeznaczonych do wytwarzania czujników gazów toksycznych i wybuchowych,

 • technologia formowania nanowarstw i nanostruktur o właściwościach sensorycznych wykorzystywanych w sensoryce gazów toksycznych i wybuchowych,

 • budowa i konstrukcja rezystancyjnych struktur czujnikowych,

 • technologia wytwarzania metalicznych stopów Ni-P modyfikowanych domieszkami Cu, Co, W,

 • technologie selektywnego formowania warstw rezystywnych i przewodzących.