Informacje podstawowe o projekcie

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013

 

Opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji mówcy dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

 

Politechnika Śląska

 

Partnerzy:
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

 

wartość projektu: 986 000,00  zł                       wartość dofinansowania: 605 000,00 zł
 

wartość dofinansowania dla Politechniki Śląskiej: 605 000,00 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na stronie: http://www.poig.gov.pl/

 

 

termin realizacji: 01.04.2013 – 31.03.2015

   Celem projektu jest zwiększenie funkcjonalności oraz bezpieczeństwa (poufności) użytkowania urządzeń mobilnych, dzięki zastosowaniu efektywnych algorytmów identyfikacji mówcy. Przedmiotem projektu jest stworzenie platformy badawczej służącej do opracowywania i testowania algorytmów automatycznej identyfikacji osób na podstawie głosu. Platforma ta w dalszej kolejności pozwoli na dokonanie wyboru optymalnych (pod względem odporności na zakłócenia, złożoność obliczeniową i skuteczność rozpoznawania) algorytmów identyfikacji głosu w celu ich implementacji w telefonie komórkowym.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jacek Izydorczyk

Strona własna projektu

Podstawowe informacje o wniosku

  • Typ projektu : Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.3 /poddziałanie 1.3.1 
  • Numer wniosku : POIG.01.03.01-24-107/12
  • Tytuł : Opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji mówcy dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
  • Nazwa wnioskodawcy: Politechnika Śląska
  • Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Izydorczyk
  • Kwota dofinansowania [PLN] : 605 000,00
  • Liczba przyznanych punktów : 89,33
  • Miejsce na liście rankingowej: 19
  • Lista rankingowa konkursu: link
Subskrybuje zawartość