UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger

W ramach laboratorium wykonywane są ćwiczenia służące doskonaleniu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania metod numerycznych w praktyce inżynierskiej.

Wykorzystywanych jest 26 stanowisk komputerowych.

W Laboratorium Miernictwa Elektromedycznego Studenci zapoznawani są ze specyfiką wykonywania pomiarów w medycynie, gdzie obiektem pomiarowym jest człowiek. Laboratorium to jest ogniwem łączącym podstawy metrologii ze znajomością problematyki zagadnień diagnostyki medycznej. Dodatkowo poznawane są zasady bezpiecznego przeprowadzania pomiarów i rejestracji sygnałów biomedycznych. W trakcie Laboratorium Studenci dokonują przetwarzania i analizy zarejestrowanych sygnałów.

W ramach tego laboratorium studenci poznają zaawansowane elektroniczne przyrządy pomiarowe i metody pomiarowe. Zajęcia odbywają się na 6 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W zależności od potrzeb zasoby laboratorium są również wykorzystywane przez dyplomantów i w pracach badawczych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
700x450-crop-90-p1010148
700x450-crop-90-p1010149
700x450-crop-90-p1010150
700x450-crop-90-p1010151
700x450-crop-90-p1010157
700x450-crop-90-p1010158
700x450-crop-90-p1010160
700x450-crop-90-p1010161
700x450-crop-90-p1010171
700x450-crop-90-p1010172
700x450-crop-90-p1010174
700x450-crop-90-p1010179
700x450-crop-90-p1010181
700x450-crop-90-p1010184
700x450-crop-90-p1010185
700x450-crop-90-p1010188
700x450-crop-90-p1010191
700x450-crop-90-p1010192
700x450-crop-90-p1010193
700x450-crop-90-p1010197
700x450-crop-90-p1010198
700x450-crop-90-p1010200
700x450-crop-90-p1010203
700x450-crop-90-p1010205
Previous Next Play Pause

Studenci w trakcie zajęć laboratoryjnych poznają podstawowe modele matematyczne neuronów oraz proste sieci neuronowe. Dodatkowo, poznane modele neuronów oraz sieci neuronowych wykorzystywane są do sterowania prostymi robotami zbudowanymi z Lego MindStorm. W trakcie laboratorium Studenci zapoznają się z systemami pomiarowymi Emotiv EPOC służącymi do rejestracji fal mózgowych oraz z fantomem Ambu+. Fantom ten służy do analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pozwala na monitorowanie częstości i głębokości ucisku klatki piersiowej oraz oddechu. W trakcie zajęć laboratoryjnych Studenci poznają współczesny symulator echokardiografii przezprzełykowej. Zestaw składa się z manekina (w wersji tors) oraz programu komputerowego, a także bazy danych. Pozwala na symulację obrazu ultrasonograficznego uzyskiwanego z sondy przezprzełykowej przy zmianie jej położenia wewnątrz przełyku.

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych realizowane są  podstawowe analizy ilościowe i jakościowe mikroskopowych preparatów biologicznych w technice światła przechodzącego w polu jasnym (Biolar) oraz w polu jasnym w świetle odbitym (MSt 130).

Laboratorium to wykorzystywane jest w ramach przedmiotu Optoelektronika dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach 1. stopnia. Studenci nabywają w nim umiejętności związanych z analizą widma źródeł światła, stosowaniem elementów optoelektronicznych, prowadzeniem pomiarów wielkości fotometrycznych i radiometrycznych oraz analizą obrazów termowizyjnych.

W laboratorium tym  prowadzone są zajęcia  w ramach przedmiotu  Podstawy Elektrotechniki dla  kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach stacjonarnych i  zaocznych oraz przedmiotu Circuit Theory dla Makrokierunku.

W laboratorium tym studenci zapoznają się z podstawami obsługi oscyloskopu analogowego, zasadami pomiaru napięcia i prądu stałego i zmiennego (wartość szczytowa, średnia i skuteczna, ocena wpływu kształtu, amplitudy i częstotliwości sygnału na wynik pomiaru) oraz uczą się zasad dokumentowania i opracowywania wyników pomiarów. Zajęcia odbywają się na 2 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Na bazie języka C studenci zapoznają się z podstawowymi, a także bardziej zaawansowanymi elementami techniki programowania strukturalnego. Nabywają  praktycznych umiejętności tworząc programy do realizacji prostych algorytmów numerycznych .

Wykorzystywanych jest 30 stanowisk komputerowych.