wydzial_aei
635x450-crop-90-_dsc1151
635x450-crop-90-images_djmediatools_635x450-crop-90-image00005
635x450-crop-90-2.1
635x450-crop-90-dscf0093.1
635x450-crop-90-image002.1
635x450-crop-90-image00009
635x450-crop-90-images_djmediatools_635x450-crop-90-image00012
635x450-crop-90-p1010040.2
635x450-crop-90-p1010052.2
635x450-crop-90-p1010062.2
635x450-crop-90-dscf0119.1
635x450-crop-90-p1010063.2
635x450-crop-90-p1010208
635x450-crop-90-dscf0137.1
635x450-crop-90-p1010249
635x450-crop-90-p1010259
635x450-crop-90-p1010276
635x450-crop-90-images_djmediatools_635x450-crop-90-p1010388
635x450-crop-90-p1010295
635x450-crop-90-p1010303
635x450-crop-90-p1010306
635x450-crop-90-p1010307
635x450-crop-90-p1010366
635x450-crop-90-p1010370
635x450-crop-90-p1010380
635x450-crop-90-p1010382
635x450-crop-90-p1010385
635x450-crop-90-p1010399
635x450-crop-90-p1010407
635x450-crop-90-projekty
635x450-crop-90-ztois05
635x450-crop-90-ztois06
635x450-crop-90-ztois09
635x450-crop-90-ztois10
635x450-crop-90-ztois12
635x450-crop-90-ztois13
635x450-crop-90-ztois16
635x450-crop-90-ztois18
635x450-crop-90-ztois04
Previous Next Play Pause

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger

W roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI) w Gliwicach uruchomiono nowy kierunek studiów I stopnia (inżynierskich) - Teleinformatykę

Dlaczego warto studiować Teleinformatykę?

Jeśli przyjrzeć się rozwojowi telekomunikacji oraz informatyki – szczególnie w ostatnich latach – to nietrudno zauważyć, że obydwa obszary techniki bardzo się do siebie zbliżyły. W telekomunikacji powszechnie wykorzystywane są metody i narzędzia informatyki do generowania, przetwarzania, przechowywania i obrazowania informacji, a także do kierowania ruchem w sieciach telekomunikacyjnych. Z drugiej strony w informatyce wykorzystywane są zaawansowane technologie telekomunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach komputerowych. Stosowane są telekomunikacyjne media transmisyjne (bezprzewodowe i przewodowe - także światłowodowe), protokoły transmisyjne, urządzenia i wypracowane w telekomunikacji metody projektowania sieci. Ponadto metody i urządzenia telekomunikacji i informatyki tworzą wspólne jednolite systemy między innymi w przemyśle - sieci przemysłowe, w inteligentnych budynkach, administracji czy bankowości. Takie sieci i systemy od kilku już lat zaczęto nazywać sieciami i systemami teleinformatycznymi. Ich projektowanie i utrzymanie w ruchu oraz dalszy rozwój wymaga specjalistycznej kadry posiadającej wiedzę zarówno z zakresu telekomunikacji jak i informatyki - potrzebni są specjaliści z zakresu „teleinformatyki”. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej powołał nowy kierunek kształcenia właśnie pod nazwą Teleinformatyka. Wydział posiada odpowiednią kadrę i wyposażenie do wykształcenia takich specjalistów. Na Wydziale od lat prowadzone są kierunki Informatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja kształcące specjalistów z zakresu informatyki i telekomunikacji.

Przebieg studiów

Studia inżynierskie trwają 3.5 roku (7 semestrów). Przyszły absolwent kierunku Teleinformatyka uzyska najpierw przygotowanie teoretyczne z matematyki, fizyki i podstawowych przedmiotów technicznych (podstawy: informatyki, elektroniki, telekomunikacji, przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych).
Następnie zdobędzie wiedzę z przedmiotów kierunkowych związanych z informatyką, takich jak:

 • systemy operacyjne,
 • architektura komputerów,
 • inżynieria oprogramowania,
 • systemy mikroprocesorowe i wbudowane,
 • bazy danych,
 • grafika komputerowa,
 • sieci komputerowe,

typowo telekomunikacyjnych:

 • sieci bezprzewodowe,
 • projektowanie sieci telekomunikacyjnych,
 • bezpieczeństwo sieci i systemów,
 • mobilne urządzenia abonenckie,
 • kryptografia,
 • technika światłowodowa

oraz wiele innych, w tym z zakresu zaawansowanej techniki elektronicznych układów programowalnych (np. FPGA).
Studia I stopnia kończą się wykonaniem projektu inżynierskiego. Student otrzyma dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera.

Wydział AEiI wszystkim swoim absolwentom studiów inżynierskich umożliwia kontynuacje nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Pierwszy nabór na studia magisterskie (3 semestry) na kierunku Teleinformatyka będzie przeprowadzony w roku akademickim 2016/2017. Plan tych studiów obejmuje dwie specjalności: Teleinformatyczne systemy mobilne oraz Technologie chmurowe.

Absolwenci kierunku Teleinformatyka o zainteresowaniach naukowo-badawczych po uzyskaniu tytułu magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na prowadzone przez Wydział AEiI czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie informatyka lub elektronika.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku Teleinformatyka będą bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia twórczej pracy zawodowej. Będą posiadał szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), sieci sensorycznych, urządzeń i systemów telemedycyny, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.
Kwalifikacje te zapewniają uzyskanie zatrudnienia:

 • w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej,
 • w jednostkach gospodarczych tworzących i eksploatujących systemy teleinformatyczne,
 • u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów,
 • u dostawców usług internetowych,
 • w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
 • w placówkach naukowo-badawczych.

 

Więcej informacji o kierunku na stronie teleinformatyka.aei.polsl.pl