UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger

Kłosowski Piotr, adiunkt
32-2371795, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Instytut Elektroniki
Gliwice, Akademicka 16, pokój 820


Spis publikacji

 1996

 1. Kłosowski P. Programowa synteza mowy polskiej , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz 1996 , wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996, tom A, str. 297-305

 2. Konopacki J., Kłosowski P., Text-to-Speech System for Polish , Proceedings of the XIXth national conference, Kraków-Krynica, October 23rd-26th, 1996. Vol. 2. Eds: A. Dąbrowski, M. Ogorzałek. University of Mining and Metallurgy. Department of Electrical Engineering. Kraków : UMM DEE, 1996, pp. 445-450

1997

 1. Kłosowski P. , Kukiełka A. Internetowy telefon - komunikacja głosowa w sieci Internet , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1997, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, tom D, str. 174-180

 2. Kłosowski P. Oprogramowanie wspomagające niewidomych , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1997, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, tom D, str. 61-66

 3. Kłosowski P., Izydorczyk J. Mówiące przyrządy , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz 1997, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, tom D, str. 72-77

 4. Kłosowski P., Izydorczyk J. Alofoniczna synteza mowy polskiej , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1997, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997, tom D, str. 66-72

 5. Kłosowski P., Izydorczyk J. Allophonic speech synthesis for Polish , Proceedings of the XXth National Conference, Kołobrzeg, Poland, [21-24 October] 1997. Technical University of Koszalin. Department of Electronics. Koszalin 1997, pp. 535-541

 1998

 1. Kłosowski P., Kukiełka A. Internetowy telefon - komunikacja głosowa w sieci Internet , Przegląd Telekomunikacyjny nr 01 (styczeń) 1998, str. 28-33

 

 1. Kłosowski P., Izydorczyk J. Mówiące przyrządy , Przegląd Telekomunikacyjny 1998 R. 71 nr 3, s. 185-187

 2. Kłosowski P. Automatyczne rozpoznawanie obrazów akustycznych sygnału mowy , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1998, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, tom B, str. 245-252

 3. Kłosowski P., Kukiełka A. Nowe osiągnięcia internetowe telefonii i wideofonii , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1998, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, tom B, str. 215-221

 4. Kłosowski P., Kukiełka A. Nowy protokół internetowy IP wersja 6 , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1998, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, tom A, str. 127-132

 5. Kłosowski P. Przetwarzanie sygnału mowy utajniające zawartą w nim informacje , materia-ły konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1998, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, tom B, str. 240-245

 6. Kłosowski P., Izydorczyk J. Wytwarzanie mowy syntetycznej, INFOTEL 3’98 - kwartalnik lipiec-wrzesień, Bydgoszcz 1998, str. 84-87

 7. Kłosowski P., Izydorczyk J. Automatyczne rozpoznawanie mowy, materiały Międzynaro-dowa Konferencja Multimedia w Nauczaniu Języka Rodzimego jako obcego. 7-8 XII 1998, Katowice 1998, Postscriptum - kwartalnik Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Jesień 1998, str. 81-88

1999

 1. Kłosowski P., Kukielka A. Nowe osiągnięcia internetowe telefonii i wideofonii, INFOTEL 1’99 - miesięcznik styczeń, Bydgoszcz 1999, str. 28-30

 2. Izydorczyk J., Kłosowski P., Acoustic properties of Polish vowels, Bulletin of the Polish Academy of Science - Technical Sciences 1999 vol.47 no.1, Warsaw 1999,pp.29-37

 3. Kłosowski P. Bezpieczeństwo w sieci Internet , materiały konferencyjne Krajowego Sym-pozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1999, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, tom C, str. 230-235

 4. Kłosowski P. Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pośrednictwem sieci Internet, ma-teriały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1999, wyd. In-stytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, tom C, str. 224-229

 5. Kłosowski P. Usprawnienie procesu rozpoznawania mowy w oparciu o cechy dystynktywne fonemów języka polskiego , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunika-cji , Bydgoszcz 1999, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, tom B, str. 353-358

 6. Kłosowski P. Wykorzystanie spektogramów binarnych do rozpoznawania mowy języka pol-skiego , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji , Bydgoszcz 1999, Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999, tom D, str. 335-340

2000

 1. Kłosowski P., Usprawnienie procesu rozpoznawania mowy w oparciu o fonetykę i fonologię języka polskiego. Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektro-niki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jan** Chojcan, Gliwice, 2000, 194 s.

 2. Kłosowski P., Bezpieczeństwo w sieci Internet, INFOTEL 1’2000 - miesięcznik -styczeń, Bydgoszcz 2000, str. 26-28.

 3. Kłosowski P. Usprawnienie procesu automatycznego rozpoznawania mowy w oparciu o fo-netykę i fonologię języka polskiego , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Te-lekomunikacji KST’2000 , Bydgoszcz 2000, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 245-255

 4. Kłosowski P. Wyznaczanie trajektorii formantowych na potrzeby automatycznego rozpo-znawania mowy polskiej , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2000 , Bydgoszcz 2000, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, str. 255-263

 5. Kłosowski P. Usprawnienie procesu automatycznego rozpoznawania mowy polskiej, Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej nr 1492, ”Elektronika” z.12, Gliwice 2000, s.87-121

 6. Kłosowski P. Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych za pośrednictwem sieci Internet, Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej nr 1492, ”Elektronika” z.12, Gliwice 2000, s. 347-354

2001

 1. Kłosowski P. Rozpoznawanie mowy polskiej w oparciu o system fonologiczny języka polskie-go, materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2001 , Bydgoszcz 2001, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom B, Warszawa 2001, str. 185-192

 2. Kłosowski P. Wielowarstwowy hierarchiczny system rozpoznawania mowy polskiej, materia-ły konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2001, Bydgoszcz 2001, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom B, Warszawa 2001,str. 249-257

 3. Kłosowski P. Rozpoznawanie mówcy w oparciu o cechy osobnicze sygnału mowy, materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2001, Bydgoszcz 2001, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom B, Warszawa 2001, str. 412-418

 4. Izydorczyk J., Kłosowski P., Base Acoustic Properties of Polish Speech, International Con-ference Programable Devices and Systems PDS2001 IFAC Workshop, Gliwice November 22nd - 23rd, 2001, pp. 61-66

 5. Ciążyński W., Hrynkiewicz E., Kłosowski P. ( ed. by ) Programmable Devices and Systems 2001: (PDS 2001) A proceedings volume from the 5th IFAC Workshop Gliwice, Poland, 22-23 November 2001, Oxford Pergamon 2002 4168 E-1/247 0-08-044081-9 IX, 309 s.

2002 

 1. Kłosowski P. Usprawnienie procesu automatycznego rozpoznawania mowy polskiej, III Semi-narium Naukowe WZEE’2002, Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki I Elektroniki, Złoty Potok - Częstochowa 2002, str. 91-98

 2. Kłosowski P. Speech Communication Applications, Book of abstracts, The First Seminar - University of Central Florida and The Silesian University of Technology, Niedzica Castle, Poland June 7-9, 2002, s. 31

 3. Kłosowski P. Speech Communication Applications, Electronic Document(CD-ROM), The First Seminar - University of Central Florida and The Silesian University of Technology, Niedzica Castle, Poland June 7-9, 2002

 4. Kłosowski P., Komar D. Metody i techniki oceny jakości transmisji sygnału mowy, materia-ły konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2002, Bydgoszcz 2002, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom B, Warszawa 2002, str. 122-131

 5. Kłosowski P. Modelowanie toru artykulacyjnego człowieka na potrzeby automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2002, Bydgoszcz 2002, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom B, Warszawa 2002, str. 102-112

 6. Kłosowski P. Improving of speech recognition process for polish language, 5th International Conference on Technical Informatics. CONTI’2002, Timisoara, Romania, 18-19 October 2002. Timisoara : Universitatea Politehnica din Timisoara, 2002, Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Automatica si Calculatoare, Transactions on Au-tomatic Control and Computer Science vol. 47, 1224-600X pp. 111-115

2003

 1. Kłosowski P. Speech Communication Applications, International Conference Programable Devices and Systems PDS 2003 IFAC Workshop, Ostrava 2003, pp. 332-337

 2. Kłosowski P. Speech Communication Applications, Programmable devices and systems 2003. (PDS 2003). A proceedings volume from the 6th IFAC Workshop, Ostrava, Czech Republik, 11-13 February 2003. Ed. by: V. Srovnal, K. Vlcek. Oxford : Pergamon Press, 2003, pp. 247-252

 3. Kłosowski P., Ksieniewicz P. Protokoły telefonii internetowej VoIP , materiały konferen-cyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2003, Bydgoszcz 2003, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom A, Warszawa 2003, str. 137-145

 4. Kłosowski P., Sokół R. Usługa Poczty Elektronicznej - dziś i jutro , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2003, Bydgoszcz 2003, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom A, Warszawa 2003
 5. Kłosowski P., Kłosowska R. Zdalne nauczanie za pośrednictwem sieci Internet wyzwaniem dla współczesnej edukacji , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunika-cji KST’2003, Bydgoszcz 2003, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom C, Warszawa 2003, str. 343-348

 6. Kłosowski P., Ksieniewicz P. Protokoły telefonii internetowej VoIP, Przegląd Telekomuni-kacyjny 2003 R. 76 nr 11, s. 519-523

 7. Kłosowski P., Sokół R. Usługa Poczty Elektronicznej - dziś i jutro, Przegląd Telekomuni-kacyjny 2003 R. 76 nr 11, s. 546-550

2004

 1. Pułka A., Hrynkiewicz E., Kłosowski P. ( ed. by ) Programmable Devices and Systems 2004: (PDS 2004) Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems. PDS 2004, Cracow, November 18th-19th, 2004

 2. Kłosowski P. Metody wyznaczania współczynników liniowego kodowania predykcyjnego sy-gnału mowy , materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji KST’2004, Bydgoszcz 2004, wyd. Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, Tom A, War-szawa 2004, str. 242-248

 3. Kłosowski P. Modelowanie i analiza pobudzenia toru głosowego człowieka na potrzeby auto-matycznego rozpoznawania i weryfikacji mówcy , materiały konferencyjne Krajowego Sym-pozjum Telekomunikacji KST’2004, Bydgoszcz 2004, wyd. Instytutu Telekomunikacji Po-litechniki Warszawskiej, Tom A, Warszawa 2004, str. 319 - 326

 4. Rutkowski J., Mościńska K., Kłosowski P.Computer Assisted And Web-Based Learning Techniques In Electronics And Telecommunication Education Process Proceedings of the 7th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Edu-cation, Kauai-Hawaii, USA 2004, pp.60-65

2005

 1. Kłosowski P., Rutkowski J., Mościńska K.Distance Learning Platform Based on Moodle Open Source Software Proceedings of the International Conference on Engineering Edu-cation. ICEE’2005. Global education interlink, Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. Vol. 1. Eds: Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. Gliwice : Silesian University of Technology, Poland 2005, pp. 767-772

 2. Rutkowski J., Mościńska K., Kłosowski P.Redevelopment of a Large Engineering Course from a Traditional to Blended Model - Circuit Theory Example The Fifth IASTED Inter-national Conference on Modelling, Simulation and Optimization. [MSO 2005], Oranjestad, Aruba, August 29-31, 2005. Ed. G. Tonella. Anaheim : Acta Press, USA 2005, s. 300-305

 3. Kłosowski P. Portalowy system biblioteczny , materiały konferencyjne Krajowego Sympo-zjum Telekomunikacji KST’2005, Bydgoszcz 2005, wyd. Instytutu Telekomunikacji Poli-techniki Warszawskiej, Tom A, Warszawa 2005, s. 254-260

2006

 1. Kłosowski P. Distance Learning Platform Based on Content Management System, Proce-edings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems. PDeS 2006, Brno, February 14th - 16th, 2006. Brno, Brno University of Technology, 2006, pp. 269-274

 2. Kłosowski P., Pałczyński J. Serwer magistrali MODBUS zarządzany za pomocą protokołu HTTP , materiały konferencyjne Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki

 3. KSTiT’2006, Bydgoszcz, 13-15 września 2006. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 8 poz. CD-ROM stanowi dodatek do czasopisma Przegląd Telekomunika-cyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 2006 vol. 79, nr 8/9, Warszawa 2006

 4. Kłosowski P., Zygmunt A. Systemy Embedded Ethernet jako alternatywa w sterowaniu i akwizycji zdarzeń , materiały konferencyjne XIII Krajowej Konferencji Sieci Kompute-rowych, Zakopane 2006, Nowe technologie sieci komputerowych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Stefana Węgrzyna, Lecha Znamirowskiego, Tadeusza Czachórskiego, Stanisława Kozielskiego. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, s. 219-225

 5. Kłosowski P., Tokarz L. Podpis elektroniczny - potencjalne zagrożenia , materiały konferen-cyjne XIII Krajowej Konferencji Sieci Komputerowych, Zakopane 2006, Nowe technologie sieci komputerowych. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Bolesława Pochopienia, Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka, Jerzego Klamki. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łącz-ności, Warszawa 2006, s. 465-471

2007

 1. Kłosowski P. Analiza i pomiar parametrów istniejącej sieci strukturalnej budynku w świetle wymagań stawianych sieciom strukturalnym kategorii 5 , materiały konferencyjne XIV Krajowej Konferencji Sieci Komputerowych, Zakopane 2007, Sieci komputerowe. Praca zbiorowa. T. 1: Nowe technologie, Rozdział 30, Pod red. Stefana Węgrzyna [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 323-329

 2. Kłosowski P., Kukiełka A. Sprzętowa implementacja serwera wzorca czasu opartego na pro-tokole NTP , materiały konferencyjne XIV Krajowej Konferencji Sieci Komputerowych, Zakopane 2007, Sieci komputerowe. Praca zbiorowa. T. 2: Aplikacje i zastosowania, Roz-dział 14, Pod red. Andrzeja Kwietnia [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 147-156

 3. Kłosowski P., Maciąg-Sternik H. Platforma Zdalnej Edukacji w Politechnice Śląskiej , Kom-puter w edukacji. 17 Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków, 28-29 września 2007. Red. J. Morbitzer. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. Kraków : Pracownia Technologii Nauczania Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007

 4. Kłosowski P., Distance Learning Platform at Silesian University of Technology , The Pro-ceedings of International Conference on Engineering Education ICEE 2007, Coimbra, Por-tugal, September 3-7, 2007

2008

 1. Pułka A., Kłosowski P., Polish Semantic Speech Recognition Expert System Supporting Electronic Design System , Proceedings of The International Conference on Human Systems Interactions. HSI 2008, Kraków, Poland, May 25-27, 2008. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008, s. 479-484

 2. Kłosowski P., Distance Education at Silesian University of Technology , The 2nd Inter-national Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. IMSCI ’08, Orlando, USA, June 29th - July 2nd, 2008 [consisting of 6th International Conference on Educa-tion and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA), 4th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernetics (SOIC), 6th Inter-national Conference on Politics and Information Systems, Technologies and Applications (PISTA)]. Proceedings. Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, USA 2008, pp. 138-143

 3. Rutkowski J., Mościńska K., Kłosowski P., Blended Education at Large Technical Univer-sity Located in Highly Urbanized Metropolitan Region, Proceedings of The 6th Internatio-nal Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA2008 in the context of The 2nd International Multi-Conference on Society, Cyber-netics and Informatics: IMSCI2008, Orlando, Florida, USA 2008, pp.160-165

 4. Rutkowski J., Mościńska K., Kłosowski P. Five Years Of Faculty Distant Education Plat-form – How It Changed Education Process, Globalization of education through advanced Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. [CATE 2008], Crete, Greece, September 29 - October 01, 2008,. Ed. V. Uskov. Anaheim : Acta Press, 2008, s. 94-99

 5. Rutkowski, G. Dziwoki, Z. Filus, B. Gabryś, M. Gorawski, P. Kłosowski, H. Mały-siak, A. Sambura, L. Tomaszewski, R. Winiarczyk Technological development scenarios of the Informatic and Telecommunication Panel. Technologies of priority for balanced deve-lopment of the Silesian region (Scenariusze rozwoju technologicznego panelu Technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego), Opracowanie w ramach programu FORESIGHT Regionalny Ślą-ska - Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Praca zbiorowa. Cz. 3: Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz, Andrzeja Karbownika. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 154-189

 6. Kłosowski P., Distance Education at Silesian University of Technology , The Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics (JSCI) Volume 6 Number 6 2008, ISSN 1690-4532 (print), ISSN 1690-4524 (online), International Institute of Informatics and Systems, FL, USA 2008, pp. 30-35

2009

 1. Rutkowski J., Mościńska K., Kłosowski P., Blended Education at Large Technical University Located in Highly Urbanized Metropolitan Region , The Journal on Systemics, Cybernetics and Informatics (JSCI) Volume 1 Number 3 2009, ISSN 1690-4532 (print), ISSN 1690-4524 (online), International Institute of Informatics and Systems, FL, USA 2009, pp. 42-47

 2. Pułka A., Kłosowski P., Polish Speech Processing Expert System Incorporated into the EDA Tool , Chapter 23 of Human-Computer Systems Interactions Backgrounds and Applica-tions, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Volume 60/2009, ISSN 1615-3871 (print), ISSN 1860-0794 (online), 2009. pp. 281-293

 3. Kłosowski P., Kukiełka A., Dziwoki G. System badania poziomu wiedzy z wykorzystaniem technik e-learningowych , Techniczne i Teoretyczne Aspekty Współczesnych Sieci Kompu-terowych, Rozdział 20, Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja, Arka-diusza Jestratjewa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 8320617383, Warszawa 2009, str. 203-212

 4. Kłosowski P. Urządzenie dostępowe do sieci WiFi zbudowane w oparciu o technologię Li-nux Embedded , Techniczne i Teoretyczne Aspekty Współczesnych Sieci Komputerowych, Rozdział 21, Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja, Arkadiusza Je-stratjewa, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, ISBN 8320617383, Warszawa 2009, str. 213-222

 5. Kłosowski P. Wykorzystanie technik Web 2.0 do tworzenia aplikacji internetowych , Tech-niczne i Teoretyczne Aspekty Współczesnych Sieci Komputerowych, Rozdział 13, Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja, Arkadiusza Jestratjewa, Wydawnic-two Komunikacji i Łączności, ISBN 8320617383, Warszawa 2009, str. 125-134

2010

 1. Kłosowski P. Speech Processing Application Based on Phonetics and Phonology of the Polish Language, Proceedings of 17th International Conference of Computer Networks 2010, Ustroń, Poland, June 2010, Communications In Computer and Information Science, Springer-Verlag, Germany 2010,ISSN 1825-0929, ISBN 978-3-642-13860, pp.236-244

2011

 1. Kłosowski P. Development of Distance Education at Silesian University of Technology, Proceedings of EDULEARN11 3rd International Conference onEducation and New Lear-ning Technologies, Barcelona, Spain, July 2011, International Association of Technology, Education and Development (IATED) ISBN 978-84-615-0441-1, pp.1239-1247

2012

 1. Kłosowski P. Functioning and Development of Distance Education at Silesian University of Technology, Proceedings of International Conference on Engineering Education 2012 (ICEE2012), Turku, Finland, ISBN 978-952-216-316-5, pp.904-911

 2. Kłosowski P. Projektowanie specjalizowanych urządzeń sieciowych z wykorzystaniem wbu-dowanego systemu Linux, materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT’2012, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunika-cyjne, Zeszyt 8-9, 2012, ISSN 1230-3496 wyd. Instytutu Łączności, Warszawa 2012, str. 1002-1010

 2013

 1. Kłosowski P., Dustor A. Automatic Speech Segmentation for Automatic Speech Translation, Proceedings of 20th International Conference of Computer Networks CN 2013, Lwówek Śląski, Poland, June 17-21, 2013, Communications In Computer and Information Science Volume 370, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany 2013, ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-642-38864-4, pp.466-475

 2. Dustor A., Kłosowski P., Biometric Voice Identification Based on Fuzzy Kernel Classifier, Proceedings of 20th International Conference of Computer Networks CN 2013, Lwówek Śląski, Poland, June 17-21, 2013, Communications In Computer and Information Science Volume 370, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany 2013, ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-642-38864-4, pp.456-465

 3. Kłosowski P., Improving Speech Processing Based on Phonetics and Phonology of Polish Language, Przegląd Elektrotechniczny R. 89 Nr 8/2013, wyd. Sigma-Not, ISSN 0033-2097, 303-307

 2014

 1. Kłosowski P., Dustor A., Izydorczyk J., Kotas J., Ślimok J., Speech Recognition Based on Open Source Speech Processing Software, Proceedings of 21th International Conference of Computer Networks CN 2014, Lwówek Śląski, Poland, June 23-27, 2014, Communications In Computer and Information Science Volume 431, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany 2014, ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-319-07940-0, pp.308-317

 2. Dustor A., Kłosowski P., Izydorczyk J., Influence of Feature Dimensionality and Model Complexity on Speaker Verification Performance, Proceedings of 21th International Con-ference of Computer Networks CN 2014, Lwówek Śląski, Poland, June 23-27, 2014, Com-munications In Computer and Information Science Volume 431, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany 2014, ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-319-07940-0, pp.177-186

 3. Kłosowski P., Dustor A., Izydorczyk J., Zastosowanie rozpoznawania mówcy w automa-tycznej translacji mowy typu speech-to-speech (ang. Speaker Recognition Application for Automatic Speech-to-Speech Translation) , Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sieci Komputerowe - SK2014, 23-27 czerwca 2014, Brunów, Studia Informatica , Volume 35, Number 3 (2014), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Informatyka, Wydawnic-two Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014, ISSN 0208-7286, str. 71-81

 4. Dustor A., Kłosowski P., Izydorczyk J., Speaker Recognition System with Good Generali-zation Properties, Proceedings of International Conference on Multimedia Computing and Systems 2014, Marrakech, Morocco, April 14-16, 2014, IEEE 2014, ISBN 978-1-4799-3824-7, pp.73 

2015

 1. Kłosowski P., Dustor A., Izydorczyk J., Speaker Verification Performance Evaluation Based on Open Source Speech Processing Software and TIMIT Speech Corpus, Proceedings of 22th International Conference of Computer Networks CN 2015, Lwówek Śląski, Poland, June 16-19, 2015, Communications In Computer and Information Science Volume 522, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany 2015, ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-319-19418-9, pp.400-409

 2. Dustor A., Kłosowski P., Izydorczyk J., Influence of Corpus Size on Speaker Verification, Proceedings of 22th International Conference of Computer Networks CN 2015, Lwówek Śląski, Poland, June 16-19, 2015, Communications In Computer and Information Science Volume 522, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany 2015, ISSN 1865-0929, ISBN 978-3-319-19418-9, pp.242-249

2016

 1. Kłosowski P., Doś P., Zdalna edukacja - pomoc dla studentów i szansa dla wykładowców, Biuletyn Politechniki Ślaskiej 2016 nr 1, Politechnika Śląska, Gliwce, 2016, ISSN 1689-8192, s. 7-9

 2. Kłosowski P., Algorithm and Implementation of Automatic Phonemic Transcription for Polish, Proceedings of the 20th IEEE International Conference Signal Processing Algo-rithms, Architectures, Arrangements, and Applications, September 21-23, 2016, Poznań, Poland, ISBN13 978-83-62065-24-0, pp. 298-303

 3. Kłosowski P., Statistical Analysis of Polish Language Corpus for Speech Recognition Ap-plication, Proceedings of the 20th IEEE International Conference Signal Processing Algo-rithms, Architectures, Arrangements, and Applications, September 21-23, 2016, Poznań, Poland, ISBN13 978-83-62065-24-0, pp. 304-309

2017

 1. Kłosowski,P. Statistical analysis of orthographic and phonemic language corpus for word-based and phoneme-based polish language modelling, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, vol. 2017, no. 1, p. 5, 2017. (http://dx.doi.org/10.1186/s13636-017-0102-8)

 2. Wojtuszek J., Kłosowski P., Komutacja kanałów i komutacja pakietów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2017, ISBN 978-83-62065-28-8, str. 1-143

 3. Kłosowski P., Rozdział 15 Transmisja w paśmie podstawowym, Podręcznik pod redakcją Jacka Izydorczyka p.t. MATLAB i Podstawy telekomunikacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2017, ISBN 978-83-283-2701-6, str.192-204

 4. Kłosowski P., Polish Language Modelling for Speech Recognition Application, Proceedings of the 21th IEEE International Conference Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, September 20-22, 2017, Poznań, Poland, ISBN13 978-83-62065-28-8, pp. 313-318

2018

 1. Kłosowski P., Deep Learning for Natural Language Processing and Language Modelling, Proceedings of the 22th IEEE International Conference Signal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications, September 19-21, 2018, Poznań, Poland, ISBN13 978-83-62065-31-8, pp. 223-22